REGULAMENT CONCURS “Voucher 200 lei”

REGULAMENT CONCURS “Voucher 200 lei”

Regulament Promoție Monarh - Voucher

Regulile Concursului

Art. 1 Organizatorul Concursului

1.1. Societatea SC Atelier Monarh SRL, cu sediul in Str. Republicii 108A, Pucioasa, Dambovita, organizeaza incepand cu 08 febuarie 2020, concursul intitulat “Voucher 200 lei”.

1.2. Prezentul regulament reprezinta ansamblul conditiilor si normelor stabilite de SC Atelier Monarh SRL (MONARH) – organizatorul concursului “Voucher 200 lei”privind organizarea si desfasurarea acestuia.

1.3. Monarh detine toate drepturile si obligatiile decurgand din calitatea sa de organizator al concursului. Organizatorul este in drept sa schimbe conceptul si formatul concursului ori de cate ori considera necesar acest lucru, anuntand insa publicul in prealabil, prin folosirea oricaror mijloace.

1.4. Prezentul concept si format al concursului reprezinta obiect al dreptului de autor al organizatorului, fiind ocrotit conform prevederilor Legii nr.8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe.

1.5. Regulamentul de concurs va fi disponibil pe adresa de facebook a organizatorului, în cadrul unui articol de blog și postat pe pagina de facebook:  https://www.facebook.com/MonarhFashionDesign/ 

Articolul 2. Organizarea concursului. Mecanismul de concurs.

2.1 Concursul intitulat “Voucher 200”se desfasoara incepand cu data de 8 februarie  2020, pe pagina de Instagram a Organizatorului (https://www.instagram.com/monarhdesign/)

2.2. Pentru a participa sau castiga acest concurs, nu este necesara nicio achizitie. Orice achizitie de produse MONARH nu mareste sansele pentru castigarea premiului concursului.

2.3 In ziua de 8 februarie 2020, organizatorul va posta pe pagina sa de Instagram imaginea de anuntare a concursului.

Participarea la concursul mai sus mentionat, presupune ca fiecare concurent sa dea « Like » la postare si follow profilului @monarhdesign si sa eticheteze doua prietene in comentarii. Concursul se va incheia in data de 14 februarie 2020, la ora 23:59 pm, iar zilele urmatoare va fi anuntat castigatorul, ales de catre echipa MONARH, prin tragere la sorti (Random.org). Cele 100 de castigatoare vor primi voucherul pe e-mail.

Voucherul nu se aplica online, este valabil doar pentru brandul Monarh din cadrul cadrul magazinului Monarh Concept (B-dul Iancu de Hunedoara 33, Bucuresti) .

Voucherul se poate utiliza doar in moneda in care a fost emis.

Voucherul nu se aplica la produse deja reduse.

Voucherul este valabil din 18 februrie 2020 pana pe 30 aprilie 2020.

Articolul 3. Participantii la concurs

3.1 La concursul intitulat “Voucher 200 lei”, poate participa orice persoana fizica care face dovada domiciliului sau rezidentei in Romania, care a implinit varsta de 14 ani anterior datei de inscriere in concurs.

3.2 Prin inscrierea la Concursul “Voucher 200 lei”, fiecare participant accepta si este de acord in mod neconditionat cu toate regulile concursului.

3.3 Se accepta o singura inscriere per persoana/cont de Instagram etichetat.

Articolul 4. Valoarea si acordarea premiilor din concurs

4.1 Premiile puse in joc pentru concursul “Voucher 200 lei” constau intr-un voucher MONARH in valoare de 200 lei.

4.2 Valoarea totala a premiilor acordate este de 20000 lei.

4.3 Castigatorul concursului va fi verificat daca are o adresa de email si un profil de Instagram valid si daca a respectat regulile Concursului. Potentialul castigator trebuie sa raspunda mesajului Organizatorului concursului, nu mai tarziu de 72 ore de la data postarii anuntului castigatorului. In eventualitatea in care potentialul castigator nu raspunde notificarii MONARH in timpul specificat, sau adresa si profilul de Instagram nu sunt valabile, un nou castigator va fi ales prin tragere la sorti. Castigatorul alternativ va fi contactat printr-un mesaj privat si va trebui sa raspunda notificarii Organizatorului Concursului, nu mai tarziu de 72 de ore de la data postarii anuntului castigarii premiului.

4.4 Castigatorul concursului va primi un voucher MONARH in valoare de 200 lei. Voucherul va putea fi folosit pentru toate produsele MONARH care nu sunt in perioada de reducere,  in limita stocului disponibil, pe o perioada limitata.

4.5 Perioada de livrare a premiilor poate dura pana la 2 saptamani. Organizatorului Concursului poate descalifica un castigator si alege altul aleator, daca premiul nu a fost revendicat. Premiile nu sunt transferabile iar valoare lor financiara nu poate fi revendicata.

4.6 Premiul se livreaza numai pe teritoriul Romaniei.

 

Articolul 5. Taxe si impozite

5.1 Premiile acordate in cadrul prezentului concurs intitulat “Voucher 200 nlei”, sunt purtatoare de impozite si taxe in conditiile stabilite de Codul fiscal a Romaniei sau in conditiile stabilite in Conventiile pentru evitarea dublei impuneri semnate intre Romania si terte state, in cazul castigatorilor cetateni beneficiari ai unei duble cetatenii, dintre care una este cetatenia romana.

5.2 Organizatorul concursului intitulat “Voucher 200 lei”, este obligat sa retina la sursa si sa vireze la bugetul de stat impozitele stabilite conform Codului fiscal al Romaniei si Conventiilor pentru evitarea dublei impuneri mentionate la art.5.1.

5.3 Organizatorul concursului va suporta impozitele si taxele stabilite conform Codului fiscal pentru premiile acordate.

5.4 Prin inregistarea la acest concurs, Participantul (i) renunta la orice drept in si pentru orice material prezentat de catre participant in legatura cu acest concurs (inclusiv toate drepturile morale si de autor); (ii) admite si este de acord ca inregistrarile (inclusiv materialul prezentat de catre participant in legatura cu concursul) devin proprietatea Organizatorului si nu va fi returnat; si (iii) garanteaza Organizatorului dreptul absolut de a edita, modifica, publica, exploata si de a folosi inregistrarea, vocea, actiunile, like-urile, numele, materialul biografic, lucrarile scrise, precum si toate celelalte informatii sau materiale pe care participantul le pune la dispozitie sau pot fi puse la dispozitie prin intermediul concursului in orice fel de media, acum cunoscut sau inventat pe viitor, si in orice modalitate, fara alta aprobare.

5.5 Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica acuratetea sau veridicitate oricarei informatii continuta de catre orice inregistrare in concurs. Organizatorul are dreptul, la propria discretie, sa determine daca exista o inregistrare nu este adecvata pentru publicarea pe site sau pentru orice alta lansare publica si daca este in conformitate cu Regulile concursului. Organizatorul isi rezerva dreptul de a descalifica orice inregistrare in concurs, daca considera ca sunt motive intemeiate sau suspiciuni in acest sens. Deciziile Organizatorului sunt definitive si obligatorii cu privire la toate aspectele legate de acest Concurs.

Art. 6. Limitarea raspunderii Organizatorului:

6.1 Organizatorului Concursului si afiliatii sai respectivi, filialele, corporatiile mama, agentiile de publicitate si promovare, precum si totii angajati, actionarii, nu sunt responsabili pentru: orice informatii incorecte sau inexacte de inscriere; erori umane; defectiuni tehnice; esecuri, omisiuni, intreruperi, stergeri, sau defecte ale retelei de telefonie, sistemul online al computerului, echipamentul computerului, servere, providere, sau software, incluzand orice prejudiciu sau deteriorare a calculatorului participantului sau a oricarei persoane cu privire la incapacitatea participarii la acest Concurs; incapacitatea de a accesa site-ul sau incarca informatii sau date; furt, manipulare, distrugere sau acces neautorizat la inscrierea datelor la Concurs care sunt procesate tarziu sau incorrect sau incomplete, sau pierderea telefonului, computerului sau defectiune electronica sau pentru orice alt motiv; erori de printare; sau orice combinatie a acestora. Dovada de a incarca date sau informatii si introducerea lor pe site nu este considerata dovada de livrare sau primire. Intrarile ilizibile, duplicate si incomplete vor fi descalificate. Intrarile sau actele frauduloase, inselatoare sau false fac participantii sa fie neeligibili si toate inregistrarile sau voturile aferente vor fi considerate nule.

6.2. Ca o conditie de participare la Concurs, participantii elibereaza Organizatorul si filialele acestuia, de raspundere, pentru pierderi, daune, pagube, prejudiciu, cost sau cheltuiala, inclusiv orice fel de deteriorare a bunurilor, de vatamare corporala si deces care pot sa apara in legatura participarea la Concurs, sau de detinerea, de acceptare sau de utilizarea premiului sau participarea la orice activitati legate de promovare si a revendicarilor bazate pe drepturile de publicitate, drepturi de autor sau de incalcarea drepturilor de autor, defaimare sau invadare a vietii private si livrare de marfuri.

Art. 7 Prevederi speciale:

7.1 Potentialii castigatori sunt supusi verificarilor Organizatorului. Deciziile Organizatorului sunt definitive si obligatorii in toate aspectele legate de concurs. Potentialii castigatori trebuie sa respecte Regulamentul de concurs, iar primirea premiilor este conditionata de indeplinirea tuturor cerintelor acestuia. Organizatorul nu este responsabil pentru defectiuni tehnice, de hardware sau software, conexiuni indisponibile sau transmisii de computer incomplete sau modificarile aferente neprevazute, care pot limita capacitatea concurentilor de a participa la Concurs, chiar si din neglijenta Organizatorului. Organizatorul are discretia de a modifica, anula sau suspenda aceast concurs din cauza virusurilor, interventiei umane neautorizate sau a altor cauze dincolo de controlul Organizatorului, menite sa afecteze buna administrare a Concursului, stabilita de la bun inceput. Organizatorul nu este responsabil modificarilor aduse informatiilor de contact ale participantilor. Nicio inscriere falsa sau modificata fata de realitate nu va fi acceptata. Organizatorul decide la propria discretie descalificarea oricarui participant care nu respecta Regulile concursului sau incearca sa manipuleze functionarea Concursului sau are o conduita care este in detrimentul Organizatorului, Concursului sau a oricarui alt participant.

7.2. Organizatorul nu isi asuma raspunderea, aceasta apartinand in mod deplin exclusiv participantilor, pentru:

7.2.1. Insusirea in mod ilegal de catre participanti a fotografiilor si nerespectarea drepturilor de autor;

7.2.2. Situatiile in care participantii pun la dispozitie date incorecte sau incomplete de identificare, de natura a conduce la imposibilitatea Organizatorului de a contacta respectivul participant si deci de a livra premiul;

7.3. Eventualele sesizari legate de desfasurarea Concursului vor fi facute pe adresa Organizatorului de email office@monarhdesign.com pana pe data de 14 februarie 2020. Sesizarile ulterioare nu vor mai fi luate in considerare.

7.4 Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, Organizatorul prelucreaza datele personale ale Participantilor in calitate de operator de date cu caracter personal.

7.5 Prin participarea la Concurs Participantii isi exprima acordul in mod expres si neechivoc ca datele lor cu caracter personal sa intre in baza de date a Organizatorului in vederea validarii, atribuirii premiilor, indeplinirii obligatiilor fiscale ale Organizatorului, precum si in scopul transmiterii catre Participanti a unor comunicari cu caracter publicitar si marketing direct. Prin participarea la concurs va exprimati acordul dvs. ca Organizatorul sa poata utiliza datele furnizate de dumneavoastra pentru promovarea produselor si serviciilor Organizatorului, precum si ale societatilor partenere, cum ar fi, dar fara a se limita la:

-transmiterea de mesaje publicitare, de marketing, precum si pentru transmiterea de oferte cu privire la servicii si produse;

-transmiterea prin telefon sau SMS, posta sau alte mijloace de comunicare electronice (e.g. e-mail) a informatiilor privind servicii si produse;

-participarea la diverse concursuri si alte actiuni promotionale de marketing si publicitate privind anumite servicii si produse;

-imbunatatirea produselor si serviciilor, pentru a veni in intampinarea nevoilor dvs. prin furnizarea de noutati, studii de caz si prin efectuarea de sondaje de opinie.

Acest Concurs nu este sponsorizat, aprobat, administrat sau asociat cu Facebook sau Instagram.

Art 8. Legea aplicabila

8.1. Acest Regulament reprezinta un acord intre participant si Organizatorul concursului, guvernat de legislatia romana in vigoare.

                                                                                                                Multumim,

                                                                                                               Echipa Monarh